Kesätyöt

Ysit töihin yhdessä 4H:n kanssa

Ysit töihin -toiminta 

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Karstula-Kyyjärven 4H-yhdistyksen toiminta-alueella on 70 yhdeksäsluokkalaista vailla ensimmäistä työpaikkaansa ensi kesänä. Tähän kirjoitatte, mitä sinun yhdistyksessäsi Ysit töihin -toiminta etenee kevään aikana.

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta, jolloin 4H-yhdistys huolehtii palkkauksesta sekä työnantajan muista velvoitteista ja laskuttaa tämän jälkeen työntilaajaa.

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.


Lisätietoja: Karstula-Kyyjärven 4H-yhdistys

karstula-kyyjarvi@4h.fi

katja.rasi@4h.fi

Katja Rasi toiminnanohjaaja, 040 565 3617

Kesätyötori

Karstula-Kyyjärven 4H-yhdistys toimii Karstulassa kesällä 2021 tututtuun tapaan kesätyötorina 9.lk päättäneille nuorille. 9-luokan päättäneet työllistetään kahdeksi viikoksi (5pv/vko, 6h/pv, 60h) yrityksiin, yhdistyksiin tai yksityisille.


Teemme työnantajan kanssa tilaussopimuksen, jonka perusteella nuoren kanssa tehdään työsopimus 4h-yhdistyksen kanssa. Ysiluokan päättäneille palkka on 370€, joka sisältää lomakorvauksen.


Kesätyöt

Karstula-Kyyjärven 4H-yhdistys työllistää kummassakin kunnassa myös kesäaikaan nuoria erilaisiin tehtäviin, siivousta, puutarhanhoitoa, leirityötä, nurmikonleikkuuta yms.