Vihreää kultaa 2019-2021

VIHREÄÄ KULTAA! Nuorten työllistämis- ja yrittäjyyskasvatushanke - Luonnontuotealan trendistä käytäntöihin

Vihreää kultaa on Viisari ry:n rahoittama moniulotteinen hanke, missä yhdistyvät nuorten työllistäminen, luontokasvatus, kaupallisuutta ja markkinoinnin tietämystä unohtamatta. Maaseudulla nuorten kesätyöllistyminen vaikeutuu vuosi vuodelta ja hankkeen myötä nuoret voivat työllistää itse itsensä. 

Hankkeen aikana järjestön yhteistyö lisääntyy paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana muodostuu toimintamalleja, kerääjäverkostoja ja raaka-aineiden talteenoton ketjuja, missä tullaan painottamaan laatua, puhtautta ja kestävyyttä. Yhteistyötä tehdään paikallisen metsänhoitoyhdistyksen, maanomistajien, yritysten, oppilaitosten ja kunnan työpajatoiminnan sekä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.

Hankkeen aikana nuorille pidetään kursseja ja opintokokonaisuuksia itsensä työllistämiseen ja kasvien, marjojen ja sienien tunnistamiseen, keräämiseen, jalostamiseen ja myyntiin liittyen. Heillä on mahdollisuus suorittaa tunnistusmerkkejä. Hyviä tavoittena on nuorten työllistyminen, nuorten talouden parantuminen, nuorten osaamisen lisääntyminen, mielekäs yhdessä tekeminen ja nuorten sosiaalisen pääoman, -taitojen ja hyvinvoinnin vahvistuminen.