4H-yritys

Oman 4H-yrityksen perustaminen tarjoaa mahdollisuuden hankkia rahaa, oppia uusia taitoja ja hyödyntää niitä sekä oppia itsenäiseen toimintaan.

  • 4H-yritys tarjoaa oman yhdistyksen tukemana mahdollisuuden opetella yrittäjyyttä ohjatusti ja omassa tahdissa
  • Koskee 13-28-vuotiaita
  • Yrittäjän oltava 4H-jäsen
  • Yritysohjaajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus
  • Omaan 4H-yhdistykseen tehdään perustamisilmoitus
  • Yrityksen myynti on 50 € - 7000 € vuodessa
  • Omalle yritykselle tehdään toimintakertomus ja talousraportti

Miksi nuoren kannattaa perustaa 4H-yritys?

1.    Monipuoliset yritteliäisyyden ja yritystoiminnan harjoitusmahdollisuudet

2.    4H-järjestössä paljon tukea, materiaalia ja koulutusta tarjolla

3.    4H-yhdistys tarjoaa apua markkinointiin ja asiakkaiden hankintaan

4.    Nuori saa hyötyä ja kilpailuetua taustajärjestön positiivisesta imagosta


Lisätietoa 4H-yrityksestä löydät 4H-liiton sivuilta tai Karstula-Kyyjärven toimistolta.